กำชับการปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเด็กมาให้ข่าว แถลงข่าว และนำชี้ที่เกิดเหตุประกอบคำรับสารภาพ

แนวทางปฏิบัติการสอบสวนคดีอาญากรณีพิเศษบางประเภท

การสอบสวนคดีอาญาในอำนาจหน้าที่ของ ตร.

เอกสารประกอบการประชุมตามคำสั่ง คสช.ฉบับที่ ๑๑๕/๒๕๕๗

กำชับการปฏิบัติหน้าที่การประสานงานและการส่งสำนวนการสอบสวนให้พนักงานอัยการพิจารณา
แนวทางปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา พ.ศ.2544
ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณตำรวจ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิและหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน

แนวทางประสานการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการออกเสียงประชามต
แนวทางปฏิบัติการดำเนินคดีความผิดเกี่ยวกับการออกเสียงประชามติ
กำชับการรายงานคดีความผิดเกี่ยวการออกเสียงประชามติ

 
 

 

 

 
พล.ต.ต.มนัส ศิกษมัต
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง